Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Laboratuvar/ Testler

 

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DOĞA BİTKİLERİ VE SU ÜRÜNLERİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Tel: 0216 337 16 01, Fax: 0216 337 16 01

 

SU ÖLÇÜM VE ANALİZLERİNİN

01.01.2018 – 31.12.2018 FİYATLARI

 

 

 

 

PARAMETRE

 

ANALİZ YÖNTEMİ/METOTU

ANALİZ ÜCRETİ (¨)

(%18 KDV HARİÇ)

pH

Elektrometrik

20

Renk

Spektrofotometrik

20

Bulanıklık

Turbidimetrik

20

İletkenlik

Elektrokonduktiv

20

TDS (Toplam Çözünmüş M.)

Elektrokonduktiv

20

Toplam Katı Madde

Gravimetrik

30

Toplam Askıda Katı Madde

Gravimetrik

30

Toplam Sertlik

Titrimetrik

35

Kalıcı Sertlik

Titrimetrik

35

Kalsiyum (Ca)

Titrimetrik

40

Bakır (Cu)

Spektrofotometrik

60

Toplam Krom (Cr)

Spektrofotometrik

80

Krom 3 (Cr3+) / Krom 6 (Cr6+)

Spektrofotometrik

60

Toplam Demir (Fe)

Spektrofotometrik

60

Ferröz Demir (Fe2+)

Spektrofotometrik

60

Mangan (Mn)

Spektrofotometrik

65

Çinko (Zn)

Spektrofotometrik

65

Nikel (Ni)

Spektrofotometrik

75

Magnezyum (Mg)

Titrimetrik

35

Alüminyum (Al)

Spektrofotometrik

75

Sodyum (Na+)

Alev Fotometresi

65

Potasyum (K+)

Alev Fotometresi

65

Kurşun (Pb)

Spektrofotometrik

100

Kadmiyum (Cd)

Spektrofotometrik

100

Fenol

Kolorimetrik + Ekstraksiyon

80

Fluorit (F-)

Spektrofotometrik

65

Siyanür (CN-)

Spektrofotometrik

100

Toplam Silis (SiO2)

Spektrofotometrik

80

Toplam Fosfor

Askorbik Asit

70

Fosfor (P, PO43-, P2O5)

Spektrofotometrik

60

Nitrit (Kalitatif)

Gress

20

Amonyak (Kalitatif)

Direkt Nesslerizasyon

20

Aktif Klor (Kalitatif)

Ortotolidin

20

Amonyak (NH4, NH3)

Spektrofotometrik

60

Nitrit (NO2-) / Nitrat (NO3-)

Spektrofotometrik

60

Toplam Organik Madde

KMnO4 Sarfiyatı

70

Çözünmüş Oksijen

Elektrometrik

50

Sülfat (SO42-), Sülfit (S2-)

Spektrofotometrik

60

Klor (Toplam/Serbest)

Spektrofotometrik

60

Klor dioksit (ClO2)

Spektrofotometrik

60

Baryum

Spektrofotometrik

60

Bor

Spektrofotometrik

100

Salinite

Elektrometrik

30

Klorür

Titrimetrik

60

Bikarbonat / Karbonat

Titrimetrik

40

Toplam Alkalinite

Titrimetrik

50

Asidite

Titrimetrik

50

Yağ ve Gress

Gravimetrik

100

Toplam Sülfür

Metilen Mavisi

60

BOI5

Standart

70

KOI

Kapalı Refluks

70

Deterjan

Kolorimetrik

80

 

Not: Katyon ve anyonların miktar tayini için HACH DR 3900 ve HACH DR 2000 Spektrofotometre cihazları kullanılmaktadır.

 

 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ

 

ANALİZ YÖNTEMİ/METOTU

ANALİZ ÜCRETİ (¨)

(%18 KDV HARİÇ)

Toplam Koliform

MembranFiltrasyon Tekniği

60

FekalKoliform

MembranFiltrasyon Tekniği

60

Mezofilik Aerobik Bakteri

MembranFiltrasyon Tekniği

60

Pseudomonasaeruginosa

MembranFiltrasyon Tekniği

60

Enterokok

MembranFiltrasyon Tekniği

60

Escherichiacoli

MembranFiltrasyon Tekniği

60

Staphylococcusaureus

MembranFiltrasyon Tekniği

60

Not: Numune sayısı 5’ten fazla olduğu takdirde analiz fiyatı, numune başına ¨50(%18 KDV Hariç)’dir.

 

RUTİN KİMYASAL ANALİZ GRUBU

¨150 + KDV

Bakılan Parametreler: pH, Toplam Sertlik, Klorür, Nitrit, Amonyak, Aktif Klor, Organik Madde, Renk, Bulanıklık, TDS, İletkenlik

 

ORTA KAPSAMLI ANALİZ GRUBU

¨600 + KDV

Bakılan Parametreler: pH, Toplam Sertlik, Klorür, Nitrit, Amonyak, Aktif Klor, Organik Madde, Renk, Bulanıklık, TDS, İletkenlik, Toplam Demir, Nitrat, Mangan, Sülfat, Bakır

 

GENİŞ KAPSAMLI ANALİZ GRUBU

¨800 + KDV

Bakılan Parametreler: pH, Toplam Sertlik, Klorür, Nitrit, Amonyak, Aktif Klor, Organik Madde, Renk, Bulanıklık, TDS, İletkenlik, Toplam Demir, Nitrat, Mangan, Sülfat, Bakır, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Toplam Silika, Bikarbonat, AKM

 

SULAMA AMAÇLI SULARIN ANALİZİ

¨300 + KDV

Bakılan Parametreler: pH, Toplam Sertlik, Klorür, TDS, İletkenlik, Nitrat, Sülfat, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Bor, Karbonat, Bikarbonat, SAR, Suyun Sınıfı

 

DİYALİZ AMAÇLI SAF SULARIN (DAMITILMIŞ) ANALİZİ

¨350 + KDV

Bakılan Parametreler: pH, Toplam Sertlik, Klorür, TDS, İletkenlik, Nitrat, Sülfat, Kalsiyum, Magnezyum, Bikarbonat, Serbest Klor, Alüminyum, Florür

 

 

YEMEKHANEDE KULLANILAN SULARIN TSE 266’YA GÖRE ANALİZİ

¨400 + KDV

Bakılan Parametreler: pH, Toplam Sertlik, Klorür, İletkenlik, Renk, Bulanıklık, Alkalilik, Kurutma Kalıntısı, Sülfat, Kalsiyum, Magnezyum, Nitrit, Amonyum, AKM, Demir, Fenol, Florür

 

HAVUZ SULARINDA TSE 11899’A GÖRE ANALİZ

¨400 + KDV

Bakılan Parametreler: pH, Toplam Sertlik, Kalsiyum, Kalsiyum Sertliği, Klorür, Amonyum, Toplam alkalinite, Nitrat, Organik madde, Serbest klor, Renk, Bulanıklık, İletkenlik, TDS

 

HAVUZ SULARINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1505-2008/15653’E GÖRE

¨400 + KDV

Bakılan Parametreler: pH, Amonyum, Toplam alkalinite, Nitrat, Organik Madde, Serbest Klor, Renk, Bulanıklık, Nitrit, Siyanürik asit, Bakır, Alüminyum, Bağlı Klor

 

 

TOPRAK ANALİZİ PARAMETRELERİ

 

ANALİZ YÖNTEMİ/METOTU

ANALİZ ÜCRETİ (¨)

(%18 KDV HARİÇ)

pH

Elektrot

30

Tuzluluk / Toplam tuz

 

30

Elektriksel İletkenlik

EC

30

% Kireç (CaCO3)

Calsimetre

30

% Organik Madde

Titrimetrik

30

Bitkilere Yarayışlı Fosfor

Spektrofotometrik

40

Bitkilere Yarayışlı Potasyum

Alev Fotometresi

40

Bünye

Hidrometrik

40

Suyla Doygunluk

 

40

 

TOPRAK ANALİZİ

¨250 + KDV

Bakılan Parametreler: pH, Tuzluluk / Toplam tuz, Elektriksel İletkenlik, % Kireç, Fosfor, Potasyum, Azot, Bünye, Suyla Doygunluk

Bu sayfa Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 30.01.2018 11:33:56 tarihinde güncellenmiştir.