Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Akademik Kadro

 

 

   Doç. Dr. Şener AKINCI
   Müdür

                                 

   Doktora: Physiological Responses to Water Stress by Cucumis sativus L. and Related Species
   (University of Sheffield, UK)

 

 

 

 

 


 


   Doç. Dr. Gülşah ÖZYİĞİTOĞLU
   Müdür Yardımcısı


   Doktora: Bolu-Abant Tabiat Parkı ve Çevresi Likenleri Üzerinde Taksonomik İncelemeler
   (Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

 
 
 
 
 
 
 
   

 

    Doç. Dr. Bülent Oktay AKKOYUNLU
    Müdür Yardımcısı


    Doktora: İstanbul'da Yaş ve Bulk Birikim Kompozisyonunun Değişik Bölgelerde İncelenmesi
    (Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü) 

 

 


 

      

  Prof. Dr. Metin ÖZER

  Üye

  Doktora: Benomyl’in Belirlenmesi için Yeni Bir Analiz Yönteminin Geliştirilmesi

   (Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

                          

    Doç. Dr. Figen Esin KAYHAN
    Üye

    Doktora: MI Geçirmiş Hastalarda Angiotensin Konverting Enzim (ACE) Gen Polimorfizmi ve Kan Lipid Peroksidasyonunun Araştırılması

    (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

 
 
    Dr.Öğr.Üyesi. Orhan GÖKYAY
    Üye

 

 

   Doktora: A Simple Method for Small Scale Wastewater Treatment Plants for the Thickening of Sludpes Meh Filter and Foam Filter
   (Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü)

                 

   Dr.Öğr.Üyesi. Gizem BULUT
   Üye


               

   Doktora: Bayramiç (Çanakkale) Yöresinde Etnobotanik Araştırmalar
   (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü)


 

  

Bu sayfa Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 30.03.2018 08:59:08 tarihinde güncellenmiştir.